Prowadzone przedmioty na kierunku Media Interaktywne (Instytut Teatru i Sztuki Mediów) i Widowiska oraz Filologii Polskiej: 

– Sound art i projektowanie dźwięku, 

– Laboratorium Mediów, 

– Gry wideo i wirtualna rzeczywistość, 

– Poetyka i estetyka nowych mediów, 

– Media interaktywne

Media Interaktywne i Widowiska