Oda di neuro 2

Oda di Neuro

Oda di Neuro to instalacja przenosząca odbiorcę do symbolicznej reprezentacji mikrokosmosu mózgu. Odbiorca wkracza w przestrzeń instalacji z nałożonym na głowę urządzeniem EEG, które mapuje aktywność mózgu pod kątem odbioru bodźców audio-wizualnych. W tej samej chwili doświadcza owych bodźców generowanych przez swój mózg, a reprezentowanych poprzez migające diody oraz sekwencje dźwiękowe, które sterowane są za pomocą EEG. Można dzięki temu wyobrazić sobie, jak wypalające wspólnie koalicje neuronów tworzą podstawy świadomego doświadczenia, któremu towarzyszy nieustanny puls oscylacji 40Hz. Te same częstotliwości wytwarzane są przez mózg podczas percypowania Oda di Neuro. W ten sposób poziomy mikro i makro łączą się i przenikają, realizując gnostycką ideę transcendencji.

Instalacja zrealizowana przez Grupę Nerw.

Twórczość Grupy Nerw zdeterminowana jest przez naukowe zainteresowania jej członków, oscylujące wokół takich obszarów tematycznych, jak np. neuronalne korelaty świadomości, interpretacja wrażeń zmysłowych, wirtualna rzeczywistość, komunikacja człowiek-maszyna, neuroplastyczność, transhumanizm czy filozofia umysłu. Poprzez wykorzystanie intermedialnych środków wyrazu teoretyczne koncepcje zyskują formę, tj. bezpośrednią, doświadczalną realizację. Wartości estetyczne stoją tutaj na równi z poznawczymi – każdy projekt jest artystyczną odpowiedzią na konkretne problemy filozoficzno-naukowe. Prace, ze względu na wykorzystanie zaawansowanej techniki, zazwyczaj opracowywanej specjalnie na potrzeby prezentacji danego zagadnienia, same generują kolejne pomysły i rozwiązania. Postulatem grupy jest założenie, że sztuka może być cennym instrumentem badawczym. Formy estetyczne pozwalają na szczególny kontakt z odbiorcą i jego reakcjami (których nie sposób wyzwolić w laboratorium), dającymi się naukowo odczytać i interpretować, jak również uczynić z nich materiał dla dalszych prac artystycznych. Podczas wystąpienia przedstawimy zarówno kluczowy projekt NERWu, jakim jest instalacja ODA di NEURO (2012), jak i najnowsze pomysły, będące w fazie przygotowań.