Kserotyka nielotów Festiwal Słuchowisk (33)

Kserotyka Nielotów

Kserotyka nielotów
tekst, inscenizacja, muzyka: Patryk Lichota
obsada: Zbigniew Grochal, Michał Kocurek
tancerze: Paulina Jaksim, Katarzyna Kulmińska. Michał Przybyła, Dominik Więcek
miejsce: Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych UEP, ul. Towarowa 55
premiera: 21.10.2017
 
Utwór na dźwięki ptaków, kserokopiarek oraz zapiski z badań ornitologicznych. Słuchowisko zaprezentuje etologiczny i symboliczny obraz ptaków, który posłuży jako pojemna metafora zachowań ludzkich (motywy walki, godów, komunikacji, przemieszczania, zdobywania pożywienia, zakreślania terytorium – co Konrad Lorenz nazywa rytualizacjami). Uniwersalne struktury tych zachowań zostają następnie wpisane w kontekst współczesnej rzeczywistości, której obecny status ujawnia silne dążenie do technologicznej reprodukcji. Kopiowanie, powielanie, rejestrowanie, kserowanie stają się elementarną, wręcz seksualną siłą (Xero-erotyczność) stawiającą opór wobec nieuchronności śmierci, nie tylko w wymiarze gatunkowym, ale przede wszystkim osobniczym. Technologiczna reprodukcja staje się udoskonaloną funkcją reprodukcji gatunku oraz walką o zachowanie życia. Behawioralna perspektywa ukazuje podstawy ludzkich dążeń, gdzie wewnątrzgatunkowa agresja zostaje rozładowana za pomocą mediów cyfrowych.
 
Słuchowisko zostanie zaprezentowane w innowacyjnym systemie „kinetycznej kwadrofonii” – będzie transmitowane do głośników umieszczonych na ciałach czterech tancerzy. Stworzy unikalną sytuację dynamicznie poruszających się w przestrzeni źródeł dźwięku, otaczających publiczność. Tancerze wcielą się w ptaki, umożliwiając naturalną identyfikację dźwięku z ciałem i ruchem.