Słuchanie trzecim uchem, czyli o związkach dźwięku i ciała

Patryk Lichota Słuchanie trzecim uchem, czyli o związkach dźwięku i ciała, w:

Sposoby słuchania 

redakcja Marcin Olejniczak Tomasz Misiak 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 

Konin 2017

Jakie elementy determinują odpowiednie sposoby słuchania w określonych sytuacjach? Czy da się je wyodrębnić z całościowego systemu percepcyjnego? Słuchając, nie tylko słyszymy. Słuchanie jest zawsze częścią wielozmysłowego procesu, którego składniki wzajemnie się aktywizują. A zatem jak to, co oraz w jaki sposób oglądamy, dotykamy, wąchamy, czujemy itp. wpływa na to, jak słuchamy? Co dzieje się z nami, gdy słuchamy? Jakie perspektywy zmiany, jakie doświadczenia wiążą się z określonymi sposobami słuchania? Na jakich poziomach słuchanie staje się twórczością? Jak słuchaliśmy kiedyś, a jak słuchać będziemy w przyszłości? Autorzy niniejszej monografii starają się na pytania w jakimś stopniu odpowiedzieć. Jako generalny cel postawili sobie wyznaczenie i opis wielu różnych sposobów słuchania charakterystycznych dla współczesnych przeobrażeń.

Recenzja

dr hab. prof. UAM Agnieszka Jelewska

Rada Wydawnicza

prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak – przewodniczący,
dr Marta Woźnicka ‒ redaktor naczelny,
prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski, dr inż. Robert Cieślak,
prof. nadzw. dr hab. Maciej Tomczak, prof. nadzw. dr hab. Ewa Waniek-Klimczak, dr Artur Zimny

Autorzy

Jakub Bartoszewski, Dariusz Brzostek, Rafał Kołacki, Patryk Lichota,

Krzysztof Marciniak, Tomasz Misiak, Szymon Nożyński, Marcin Olejniczak, Adam Regiewicz

Redakcja i korekta

Maria Sierakowska

Projekt okładki

Agnieszka Jankowska

Skład komputerowy

Piotr Bajak
© Copyright by PWSZ w KoninieISBN 978-83-65038-25-8 Wydawca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 063 249 72 08(09)
e-mail: wydawnictwo@konin.edu.pl

SPIS TREŚCI

Marcin Olejniczak, Tomasz Misiak Pytanie o słuchanie 

Tomasz Misiak O regresach słuchania 

Szymon Nożyński Teoretyczne i praktyczne sposoby słuchania muzyki wybrane z literatury muzycznej 

Dariusz Brzostek sztykanie tuż przy mikrofonie… Słuchanie medium i jouissance słuchacza 

Jakub Bartoszewski „Wsłuchaj się w historię”. Abbagnanowska interpretacja sposobów słuchania

Adam Regiewicz Filolog w słuchawkach, czyli jak literaturoznawca słucha tekstu?

Rafał Kołacki Jak brzmi miasto. Kilka uwag na temat projektowania akustycznego przestrzeni miejskich, na przykładzie toruńskiej fontanny Cosmopolis

Patryk Lichota Słuchanie trzecim uchem, czyli o związkach dźwięku i ciała

Marcin Olejniczak Codzienność słuchania

Krzysztof Marciniak O przyszłości słyszenia