audfit-4 3 3

AUDFIT

 

 

AUDFIT to kostium taneczny precyzyjnie odczytujący za pomocą skonstruowanych przez Krystiana Klimowskiego akcelerometrów i czujników ruchu położenie ciała tancerki. Powstające w ten sposób dane są zamieniane w czasie rzeczywistym na dźwięk. Publiczność słucha powstającej z ruchu tancerki muzyki poprzez słuchawki (zestawy słuchawkowe Silent Disco), mając do wyboru trzy pasma do słuchania, z których każde oferuje zupełnie inny typ brzmienia, tworzonej na żywo muzyki. W projekcie AUDFIT to muzyka powstaje z ruchu, każde nawet najmniejsze poruszenie ciała wyzwala sekwencję dźwiękową i elektroniczne brzmienia, tancerka mapowana jest za pomocą 9 strategicznych punktów orientacji ciała w przestrzeni. W AUDFIT ruch tworzy dźwięk, który jest integralny z działaniem, taniec staje się instrumentem, programatorem percepcji audio-wizualnej osadzającej się w czaszce odbiorcy. Projekt realizowany przy wsparciu technicznym (udostępnienie zestawów słuchawek) agencji IKART z Poznania, jednego z największych w Polsce organizatorów imprez SILENT DISCO.

AUDFIT – interactive audio-costume and dance

AUDFIT is a dance costume that precisely reads the movement and position of the dancer’s body using motion detectors and accelerometers designed by Krystian Klimowski. Data that is thus provided is converted in real time into sounds. The audience listens to the music created from the dancers movement through the headphones (Silent Disco headphones sets), with a choice of three CB radio channels, each expressing the sound in a completely different manner.
In AUDFIT project the music is generated by the movement – even the tiniest move of the body releases a sound sequence and electronic tunes. The body of the dancer is mapped by 9 strategic points that orientate its position in space. In AUDFIT the movement creates the sound, which is integral with the action, dance becomes an instrument, a programmer of audio-visual perception formed in the skull of the recipient.
The project is realized with the technical support (supply of the headphones sets) of IKART agency from Poznań (studioikart.pl/), one of the biggest organizers of the SILENT DISCO events in Poland.

AUDFIT:
Patryk Lichota – conception and sound programming

Krystian Klimowski – physical computing, sensor programming
Marta Romaszkan – dance/movement

Patryk Lichota – conception and sound programming